чикл

  • 131чик — и. 1. Нәр. б. күрсәтү өчен шартлы рәвештә билгеләнгән сызык, ызан. Ике янәшә административ бүленешне аерып тора торган табигый яки шартлы сызык. Бер берсе белән янәшә булган ике дәүләтнең җирен яки суын аерып тора торган сызык 2. Берәр нәрсәнең… …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • 132чиклелек — күч. Дөньяга карашның, акылның чикләнгән булуы, тар карашлы булу …

    Татар теленең аңлатмалы сүзлеге